Axudas a Consellos Reguladores

O Diario Oficial de Galicia publica a Orde da Consellería do Medio Rural pola que se establecen as axudas, en concorrencia competitiva, para actuacións relacionadas coa implantación e o desenvolvemento de programas de mellora e control da calidade e da orixe dos produtos agroalimentarios galegos amparados por algunha denominación xeográfica de calidade, ou acollidos á produción ecolóxica. Poden optar a estas axudas os consellos reguladores das distintas DD.OO. existentes en Galicia.

O prazo de solicitudes para esta convocatoria rematará o vindeiro 1 de marzo de 2011, inclusive. A dotación orzamentaria partirá con 225.000 euros, podendo ser incrementado con remanentes adicionais de acordo coas dispoñibilidades de crédito.