Medio Rural colabora nun estudo sobre a arcea, moi aprezada na cociña cinexética

A Consellería do Medio Rural acolleu a presentación dun estudo sobre a arcea, realizado polo Instituto de Investigación de Recursos Cinexéticos (IREC), órgano dependente do Centro Superior de Investigacións Científicas, coa colaboración de varias comunidades autónomas, entre elas Galicia. Mediante este estudo analizouse unha especie da cal se tiña apenas coñecemento; trátase dunha ave migradora que, segundo se analizou na presentación, procede maioritariamente da área circunbáltica e do oeste de Rusia. A súa condición migradora propicia que o seu aproveitamento cinexético resulte especialmente negativo, posto que as arceas que chegan ata a nosa Comunidade son aquelas que non foron cazadas nos países de tránsito.

O obxecto deste estudo é profundizar no coñecemento desta especie, saber cales son os parámetros que rexen as súas variacións de poboación anual e, en funcións destes datos, establecer no ámbito europeo unha xestión máis axustada, de xeito que se repartan os cupos de capturas dunha maneira equitativa e racional.