Patrimonio emite o informe de impacto ambiental da ampliación de Alvedro

A Consellería de Cultura e Turismo informou favorablemente respecto á documentación remitida por AENA, con data 21 de agosto de 2010, na que se complementa o Estudo de Impacto Ambiental presentado inicialmente sobre a ampliación da pista de Alvedro. O informe favorable da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural resolve que a documentación complementaria presentada por AENA recolle as indicacións e recomendacións ditadas desde a Consellería, con data 28 de xullo de 2010, respecto aos elementos pertencentes ao patrimonio cultural afectados pola ampliación da pista. Conclúe asemade que se dá cumprimento a todos os aspectos requeridos no relativo aos niveis de protección dos elementos, as consideracións particulares sobre cada un deles e as medidas correctoras a aplicar en cada caso.

As medidas que apunta Patrimonio implicarán o traslado e reconstrución de dúas casas grandes, un pazo, catro hórreos e un cruceiro no entorno do lugar do Curro, operacións que deberán ser autorizadas pola Consellería de Cultura e Turismo.