A OCU denuncia que moitas galletas non indican que inclúen graxas

O etiquetado de moitas marcas das tradicionais galletas “maría” non especifica o tipo de graxas que conteñen, segundo vén de denunciar a Organización de Consumidores e Usuarios (OCU). O colectivo analizou 35 marcas e só 11 ofrecían esa información.

Esa falta de información, ao ver da OCU, prexudica ao consumidor que non sabe se inxire aceite saudable, como o de xirasol ou oliva, ou outros máis prexudiciais, como os de palma ou coco. No tocante aos prezos, estos poden ter unha diferencia entre marcas de ata o 360%.