O Parlamento aproba por unanimidade o Plan de Ordenación do Litoral

O Parlamento de Galicia acadou unanimidade practicamente total respecto ao Plan de Ordenación do Litoral (POL), cuxo dictame foi hoxe aprobado definitivamente, tras a negociación das emendas, na Comisión non permanente especial de seguimento e avaliación do dito Plan, con só dous votos particulares do BNG e un do PSOE. Os restantes 38 puntos do dictame foron votados favorablemente polos tres grupos, que transaccionaron parte das conclusións da parte propositiva.

O voceiro de Ordenación do Territorio do Grupo Popular, Román Rodríguez, salienta que a aprobación definitiva do dictame reflicte a vocación de consenso e espírito de cooperación, a través da flexibilidade, así como a transparencia que están a guiar todo o proceso de tramitación do POL. Así mesmo, recalca que ese proceso está a facerse “en tempo real e en directo”, dado que o Plan aínda non foi aprobado inicialmente.