Inician os trámites do metro lixeiro para Vigo

A consellería de Medio Ambiente iniciou a tramitación do estudo de viabilidade do metro lixeiro para Vigo, un novo plantexamento que pretende potenciar o sistema de transporte público na área metropolitana viguesa e que comezará coa presentación dun anteproxecto, que saerá este mércores a licitación pública a través do Diario Oficial da Unión Europea.

O metro lixeiro estaría coordinado co resto da oferta de transporte público e permitiría a combinación con outras medidas relacionadas coa mobilidade como a tarxeta do transporte metropolitano de Galicia ou a complementariedade cos aparcamentos disuasorios.