Mar doa ameixa á confraría de Pontedeume para aumentar a productividade dos bancos marisqueiros

A Consellería do Mar doou 162.000 unidades de ameiza á confraría de Pontedeume, un primeiro lote de semente que ten como obxectivo impulsar a rexeneración dos bancos marisqueiros, buscar novas zonas de cultivo e modernizar a actividade extractiva, favorecendo o uso de técnicas de cultivo de ameixa dende as súas fases xuvenís.

O Centro de Investigacións Mariñas (CIMA), encargado de realizar a operación da semente, buscará producila pequena en cantidade e exemplares que acaden unha talla que poida sementarse e cultivarse con resultados óptimos.