Vintesete establecementos e empresas turísticas comprometidos coa calidade

Un total de vintesete empresas e organismos do sector turístico da área de Pontevedra recibiron o certificado “Compromiso de Calidade”, da Secretaría de Estado de Turismo, ao realizar a formación necesaria e superada as auditorías necesarias para a aplicación do “Modelo para a Aproximación á Calidade Turística”. O obxectivo é mellorar a calidade na prestación dos servizos nos subsectores implicados, así como aumentar a conciencia de destino turístico entre os prestadores de servizos.

Entre as empresas e organismos participantes (dos concellos de Pontevedra, Ponte Caldelas, Cotobade, Poio, Marín e Vilaboa), atópanse cafeterías, comercios, restaurantes, cofradías, oficinas de turismo, museos e casas rurais, entre outras.