Mar propón un cambio na comercialización dos produtos das zonas C

O director xeral de Competitividade e Innovación, Juan Carlos Maneiros e a directora de INTECMAR, Covadonga Salgado, reiteraron en Bruselas a petición dunha moratoria das zonas C co fin de simplificar a comercialización dos produtos extraídos nestas zonas.

Ambos representantes da Consellería de Mar defenderon tamén os métodos de análise que permiten detectar a presenza de biotoxinas nos produtos do mar como o mellor aval de calidade.