Museo da Navegación para o ano Xacobeo

O Museo da Navegación abrirá en Baiona no vindeiro ano. A Deputación de Pontevedra, unha entidade crediticia do sur da provincia e o Concello de Baiona suman esforzos para financiar as obras e ultimar a seleción de fondos que se exporán na Casa Carvajal. As tres entidades citadas achegarán 169.279 euros para rematar o proxecto de musealización.

Este museo contará con catro salas: unha sobre a navegación local, outra sobre a relación histórica de Galicia con América a partires da arribda da carabela Pinta a Baiona, unha terceira sobre as culturas do Atlántico y outra adicada á nave que chegou a vila –na que hai unha repodución desta carabela- coa nova do Descubremento.