Máis permex para Carril

A Consellería do Mar está estudando a posibilidade de habiltar máis permisos de explotación (permex) para a Confraría de Carril. Trátase así de dar resposta ás reivindicacións das mariscadoras do colectivo Lazareto. Para que a valoración do incremento de permex se leve a cabo é necesario que o pósito carrilexo presente a solicitude formalmente. De producirse o cambio, entraría en vigor durante 2010. Analizaranse os recursos existentes para determinar cantos permisos máis se poden conceder.

Por outra banda, o servizo de Gardacostas participou no comiso de tres vehículos con máis de 800 kilos de marisco con deficiencias no etiquetado. Os feitos producíronse no porto do Berbés, en Vigo. Ao parecer, a etiquetaxe do marisco era falsa e, de feito, os axentes incautáronse de multitude de etiquetas falsificadas preparadas para acoplarllas ao marisco. Os produtos comisados eran ameixas, navallas, mexillóns e berberechos.