O mosteiro da Armenteira ten tirón

Máis de 10.000 persoas visitaron entre o 20 de xullo e o 24 de setembro o mosteiro de Armenteira. Estes datos despréndense das enquisas realizadas no propio punto de información instalado pola Deputación Provincial no entorno do templo relixioso. Non obstante, estímase que o número de visitantes foi moi superior posto que só se contabilizaron as visitas realizadas perante o horario de oficina.

O perfil dos turistas que pasaron por este punto foron nun 77% españois non galegos que non coñecían a comarca de Pontevedra nin a provincia e que nun 65,05% se aloxaron en hotel. Así mesmo, o 56,5% dos visitantes viñeron á provincia atraídos polo clima e a paisaxe. O medio de trasporte máis utilizado foi o autobús nun 42,6%; o coche nun 31,91%; e o avión nun 3,77%.