Ao rico pemento do Couto

A falta de que se peche a campaña deste ano todo fai presaxiar que as vendas do pemento do Couto non serán tan boas como outras edicións, se ben a produción tamén foi menor. Segundo recolle Diario de Ferrol, ata hoxe vendéronse máis de 90.000 kilos deste produto.

As esixencias da Indicación Xeográfica Protexida obligan a facer unha selección do produto máis exhaustiva de forma que os pementos que presentan malformacións ou son demasiado pequenos desbótanse.