Un estudo asegura que os museos de arte galegos son dos menos visitados de España

Un estudo realizado por Consumer Eroski asegura que os museos de arte galegos, concretamente o Centro Galego de Arte Contemporánea e o Museo de Belas Artes da Coruña, mantéñense entre os menos visitados de España. Este informe inclúe as 37 pinacotecas máis relevantes do Estado.

Os dous museos galegos incluídos no estudo mantéñense entre os 15 menos vistados do país. Con todo, o Centro Galego de Arte Contemporánea é un dos dezasete grandes museos españois que ten rexistrado un aumento en 2008 respecto ao seu número de visitantes.

Pola contra, no Museo de Bellas Artes da Coruña rexistrouse un descenso do un por cento no seu número de vistantes, baixando de 39.945 e 38.046. Convértese así nun dos vinte museos de belas artes españois que perderon visitantes no pasado ano.