Turismo de Santiago rehabilitará os tramos máis importantes do Camiño cara ao Ano Santo

Coa vista posta no ano 2010, a Concellería de Promoción Económica e Turismo de Santiago de Compostela vai acometer a rehabilitazión e sinalización do Camiño a través de tres proxectos, cun orzamento total dun millón de euros. As actuacións son a rehabilitación e sinalización dos Camiños de Santiago Francés e a Fisterra e a integración paisaxística do Camiño no entorno da N-634. Os tres proxectos empregarán a 23 persoas e estarán rematadas a finais de 2009.

O proxecto de rehabilitación e sinalización do Camiño Francés contempla a sinalización do tramo do Camiño e dos seus elementos patrimoniais; garantir a seguridade dos peregrinos, eliminando barreiras arquitectónicas, e realización dun estudo para a integración paisaxística do entorno do Monte do Gozo, entre outras.

No caso do proxecto de integración paisaxística do entorno da N-634, integrarase paisaxisticamente o viaduto da AC-680 no cruce do Camiño Francés e habilitarase outro paso peonil axeitado no cruce de Lavacolla, entre outras actuacións. Finalmente, o proxecto de rehabilitación e sinalización do Camiño no tramo a Fisterra contempla sinalizar o conxunto do tramo e os seus elementos patrimoniais.