O Concello de Santiago pecha o mítico Ruta 66

O Concello de Santiago de Compostela vén de ordear o peche dunha das discotecas máis coñecidas da capital de Galicia, o Ruta 66, ubicada na rúa Pérez Constanti. O establecemento está acusado de tres incumprimentos: empregar como entrada a saída de emerxencias, exceder o horario de peche permitido e deixar as portas abertas máis alá da hora legal establecida. A sanción imposta por Raxoi consiste nun peche de 15 días por cada unha das infraccións.

O Concello compostelán continúa así traballando para pechar todos os locais de ocio nocturno que imcumpran a normativa. Sen embargo, os empresarios deste sector quéixanse de que non hai igualdade de trato e que hai establecementos que non están a ser multados.