Modificacións na IXP Pataca de Galicia

O Diario Oficial de Galicia publicou a solicitude de modificación do prego de condicións da Indicación Xeográfica Protexida Pataca de Galicia, abríndose así un prazo de dous meses para a presentación de oposicións. As modificacións que incorpora o novo prego, definidas e aprobadas polo Consello Regulador desta IXP, refírense, fundamentalmente, á descrición do produto, á zona xeográfica de produción, á proba de orixe, ao método de obtención e á etiquetaxe.

Amplíase a zona de produción e envasado e modifícanse varias cuestións en canto ao método de obtención do produto. Entre elas, elimínanse as condicións do marco de plantación, correspondéndolle a cada produtor a súa delimitación, de acordo cos apeiros e calibre empregados para a sementeira. En canto á presentación e etiquetaxe, inclúese a posibilidade de empregar envases de 20 kilos para a restauración, hostalería e outros colectivos que así o demanden.