Golf e turismo rural para revitalizar a comarca minhota

Portugal quere transformar a rexión do Minho para facela máis competitiva a varios niveis, entre eles o turístico. Para elo, vén de crearse un consorcio do que forman parte concellos, comunidades intermunicipais e empresarios, co obxectivo de aproveitar os recursos desta zona, poñendo en valor o seu potencial rural e promovendo a súa preservación medioambiental.

Prevese un investimento próximo aos 500 millóns de euros e a creación de sete campos de golf e outros tantos hoteis de luxo, ademais do artellamento de novas redes de turismo rural.