Os mercados prepáranse para o atracón navideño

O escaso interese amosado polos consumidores e a falta de compradores está provocando o amarre de parte da frota que se adica á extracción de zamburiña. O problema é que o produto non se coloca nas lonxas e as confrarías xa pensan que, de seguir así, a extracción de zamburiña deixará de ser rendible.

Por outra banda, o Concello de Burela vai poñer en marcha nas próximas semanas e durante a campaña navideña un programa de promoción do peixe fresco e o marisco que se comercializa na lonxa local.

Mellores tempos semella que pasan outros produtos agropecuarios como son o porcino cebado e o leitón, que subiron as súas cotizacións na Lonxa Agropecuaria de Galicia. O coello e a galiña manéxanse nos mesmos prezos.