O comercio e a hostalería, os máis afectados pola crise

As grandes empresas acusan a crise cun descenso notable das súas vendas. Así o reflicte a Axencia Tributaria, que toma como referencia as declaracións do IVE para realizar os seus censos. Este organismo sitúa asimesmo a caída das importacións nun 11,5%.

Dentro deste panorama, e especificamente no sector servizos, o comercio e a hostalería foron os máis prexudicados, cunha caída das ventas interiores do 1,7% fronte a alzas do 4,5% en subsectores como os transportes ou as comunicacións.