Carne de vaca e boi galego con carné de identidade

A carne fresca procedente das vacas e bois de Galicia contará cunha Indicación Xeográfica Protexida (IXP) propia, que servirá para preservar e poñer en valor estas producións. A conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, destacou a importancia deste recoñecemento nunha visita a unha explotación de vacún de carne na localidade lucense de Cospeito. Precisamente hoxe publícase no Boletín Oficial del Estado (BOE) a resolución da Xunta pola que se dá publicidade á solicitude de rexistro desta IXP.

O pasado día 22 de xullo publicouse no Diario Oficial de Galicia a solicitude de inscrición no rexistro comunitario desta IXP, que xurde a iniciativa de Ternera Gallega. Este produto obtense das principais razas existentes, que son a Rubia Galega, Morena Galega, Asturiana de los Valles, Limusina, Rubia de Aquitania e Frisona. 

Canto ás características técnicas do produto amparado por esta Indicación, a carne deberá presentarse refrixerada, sen que poida ser conxelada en ningún momento ao longo do proceso de obtención e comercialización. A vaca caracterízase por ser unha femia con alomenos unha xestación antes do sacrificio. O boi debe ser un macho castrado antes do ano de vida e que supera os 48 meses de idade antes do sacrificio.

Esta IXP abarcará a totalidade do territorio galego. Os animais deben nacer, criarse, engordarse, sacrificarse e despezarse na nosa Comunidade, co obxectivo de preservar a especificidade e controlar as condicións de obtención do produto. Cada fase constará dun etiquetado concreto. Ademais, establecerase un consello regulador único para as indicacións xeográficas protexidas da tenreira galega e da carne de vaca e boi, co fin de manter unha relación entre estes dous selos de calidade.