A Xunta elaborará un Plan Estratéxico de Dinamización dos Pequenos Cascos Históricos

A Xunta de Galicia elaborará un Plan Estratéxico de Dinamización dos Pequenos Cascos Históricos para favorecer a conservación nestes núcleos e promover a fixación de poboación neles. Na nosa comunidade hai, actualmente, 31 conxuntos históricos declarados Ben de Interese Cultural, dos cales 18 contan cun plan especial de protección, 6 non contan con este documento e outros 7 son conxuntos declarados BIC que non se corresponden con centros urbanos ou cascos vellos de cidades ou vilas.

Para favorecer a conservación dos cascos históricos, a redacción do plan partirá dun estudo pormenorizado e completo da situación dos centros e barrios históricos, que será elaborado por un equipo universitario multidisciplinar. Sobre esa base proporase unha estratexia xeral para a promoción, o uso e a conservación destes conxuntos históricos, sempre dende o concepto de sustentabilidade e plena protección do patrimonio.

En canto ao segundo gran obxectivo, o de fixar poboación, está previsto que o plan estableza diferentes liñas de actuación, tales como axudas de apoio á rehabilitación das vivendas; a mellora dos documentos de ordenación e planificación urbana; a mellora dos servizos de comunicación e subministros de enerxía; e tamén medidas de promoción da actividade económica.