Unha delegación de Turismo de Querétaro de visita Turismo de Galicia

Turismo de Galicia recibiu a visita dunha delegación da Secretaría de Turismo de Querétaro. A relación entre a administración turística galega e mais o Estado mexicano ten por obxectivo establecer orientacións definidas en común dirixidas ao desenvolvemento dunha colaboración en materia de turismo entre ambos territorios.

Esta colaboración céntrase especialmente no intercambio de mellores prácticas e no fortalecemento de produtos turísticos, no intercambio de formación académica en materia de turismo, na organización de viaxes de familiarización e na participacións en eventos relacionados co sector turístico.

Neste senso, Turismo de Galicia e a Secretaría de Turismo de Querétaro teñen asinado un convenio de colaboración a través do cal están a desenvolver accións de colaboración en materia de promoción e difusión de recursos turísticos así como de intercambio de know how, actividades formativas e prácticas relacionadas coa consolidación e fortalecemento dos produtos turísticos.

Durante a xuntanza de hoxe, os representantes de Turismo da rexión de Querétaro puideron afondar nas iniciativas que dende a Xunta de Galicia estanse levando a cabo para consolidar a Galicia como un destino diferencial e multiexperiencial.