Dous millóns de visitas

Con máis de 2 millóns de usuarios ao longo de 2015, o portal de información e promoción turística da Xunta de Galicia incrementou o número de persoas que visitan esta web en preto dun 22%. 

Este servizo de información e promoción de Turismo de Galicia rexistrou tamén unha suba no número de páxinas vistas polos usuarios, que entre os meses de xaneiro e decembro de 2015 en relación ao mesmo período do ano anterior situouse no 6%, o que supuxo máis de 7,5 millóns de páxinas vistas nos últimos doce meses.

Polo que respecta aos países que máis visitan o portal turístico de Galicia, logo de España, sitúanse os Estados Unidos, Holanda, Bélxica, Francia, Gran Bretaña, Portugal, Alemaña, Arxentina e Suíza.